Karaby Gård

Våra får

På Karaby gård finns en fårbesättning bestående av 40 tackor av rasen Helsingefår, en gammal svensk lantras. Huvudsyftet med djuren är att hålla markerna runt omkring gården öppna och fina. Betande djur bidrar till den biologiska mångfalden och det vackra öppna landskapet är också bra för själen.

Helsingefåren är tillgivna, duktiga på att äta sly och liksom övriga lantraser växer de bra på lite magrare foder. De är också väldigt duktiga mammor samtidigt som de är friska och sunda. Våra tackor lammar i mars-april och de lamm som inte säljs som livdjur går till slakt och deras goda kött och vackra skinn säljer vi sedan i vår gårdsbutik eller via REKO-ring Kristinehamn. Vår besättning är en registrerad genbank med genbanksnummer 181.

Nedan kan du läsa lite från föreningen Svenska Allmoge fåret´s hemsida om Helsingefårets egenskaper:

Snabbfakta

Ursprung: Bröderna Olanders, Mållångstuga, Hälsingland. Fredrik Lindblom, Sörsidan Borgsjö, Medelpad.

Genbanksstart:1999

Färger: Svart, grå, brun eller vit. Vitfläckiga, panda- eller grävlingstecknade. Vissa djur har skillingar under hakan.

Ull: Övervägande rya-, gobeläng- och vadmalsull. Finull och tyskull förekommer.

Horn: Tackor kulliga, baggar behornade och kulliga.

Vikt: Tacka 40-60 kg, bagge 50-70 kg.

Mankhöjd: Tacka 58-80cm (medel 66cm), bagge något högre.

Antal lamm: Vanligtvis 1-2 lamm, 3 inte ovanligt.

Brunstperiod: Året runt, kan lamma 2 gånger per år.

Källa: https://www.allmogefar.se/helsingefar